סיורים-לגיל-השלישי
  • גדר הצפון ומלחמת לבנון

  • הכומתות האדומות, ה"כלניות" הבריטיות ופריחת הכלניות
  •  "ירושלים-לאורך הקו העירוני דרך כנסיית הקבר"
  • "זורמים" עם הגולן משחר ההיסטוריה ועד קסם ההווה